Archive for junio, 2008

Assemblea fí de curs

viernes, junio 13th, 2008

El proper dia 17 de juny a les 16.45 h.1 en 1a y a les 17.15 h. en 2a convocatòria, tindrà lloc l’assemblea de fín de curs de l’associcació amb el següent Ordre del dia

1-estat de comptes

2-informe d’activitats

3-bó llibre

4-precs i preguntes